Muzeul şcolii

 

Its role is to house, preserve, study and show the military and historical patrimony of the school and also to enrich the military traditions of the Romanian people.

MISSIONS:

[loglist]
  • to use at its best the military and historical patrimony;
  • to know the military traditions and to develop the respect for the forefathers and the acknowledgement of military duties;
  • to be open for permanent exhibitions;
  • to organize exhibitions and scientific meetings;to make its patrimony available for research.
[/loglist]

THE AVIATION TRADITION ROOM

Having as a symbol the father of the Romanian aviation, Aurel Vlaicu, the tradition room houses evidence of the Romanian aeronautics evolution and of the branch training system. It exhibits items which refer to the main events of the Romanian Aviation history, starting with 1912 the year when the first school for pilots was founded, such as: the participation in the two World Wars, the foundation of the first aviation units, missions abroad etc

Photographs, decoys, decorations, aviation costumes or uniforms of the military pilots give the visitor the feeling of living the glorious moments of the Romanian aviation.

 THE AAA AND SAM TRADITION ROOM

The museum was founded on the initiative of antiaircraft artillery colonel Cezar Pitigoi and relocated in Boboc in 2003.

Being a military branch that has tradition in the Romanian Armed Forces, the artillery is bound to the image of great personalities such as Stefan cel Mare or Ioan Voda cel Cumplit and it is considered an authentic history page.

Numerous antiaircraft artillery cannons, bursting shells, medals and distinctions awarded to antiaircraft artillery heroes are displayed, all the items converging and leading towards the legendary figure of general Bungescu, who is a great inventor in this branch.

Instituţie de cultură destinată pentru păstrarea, conservarea, îmbogăţirea, cercetarea şi punerea în circuitul public a elementelor din patrimoniul istorico-militar al unităţii, precum şi pentru cultivarea tradiţiilor militare ale poporului român.

MISIUNI:

[loglist]
  • Valorificarea patrimoniului istorico-militar al unităţii;
  • Cunoaşterea tradiţiilor ostăseşti, dezvoltarea respectului pentru înaintaşi şi răspunderea faţă de îndatoririle militare;
  • Perpetuarea obiceiurilor ostăseşti şi religioase de cinstire a eroilor neamului;
  • Punerea în circuitul vizitării de către personalul armatei a expoziţiei permanente;
  • Organizarea, din proprie iniţiativă sau la cerere, a manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale;
  • Punerea la dispoziţie, pentru consultare, a fondului său expoziţional şi documentar.
[/loglist]

SALA DE TRADIŢII A AVIAŢIEI

Având drept patron spiritual pe pionierul aviaţiei româneşti, Aurel Vlaicu, muzeul găzduieşte numeroase mărturii ale evoluţiei aeronauticii în România, precum şi ale învăţămîntului specific armei. Sunt trecute în revistă, începând cu anul 1912 anul înfiinţării primei Şcoli de piloţi militari principalele evenimente considerate puncte de referinţă în istoria aviaţiei româneşti: participarea la cele două razboaie mondiale, înfiinţarea primelor unităţi de aviaţie, misiuni aeriene în afara graniţelor ţării şi multe altele.

Fotografii de epocă, machete, decoraţii, panoplii cu costume de zbor sau uniforme ale piloţilor militari creează o atmosferă aparte, în care vizitatorul retrăieşte momentele glorioase ale aripilor româneşti.

muncitor calificat 8