Go to Top

Tematica şi bibliografia pentru concursul ce se va desfăşura în vederea încadrării funcţiei de instructor superior (şi şef comisie metodică) la catedra de aviaţie (comisia metodică nr. 3 – reglementări icao/ eurocontrol)