Go to Top

Absolvirea cursului de informare aeronautică pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri