Go to Top

Prima pagină

Câteva date despre Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene

Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene, subordonată Statului Major al Forţelor Aeriene, este instituție de învățământ militar, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului național de învățământ din rețeaua de învățământ militar de stat, care instruieşte în arme şi interarme, la nivelul Statului Major al Forţelor Aeriene/S.M.F.A., precum şi a personalului specializat pentru Forţele Navale, Forţele Terestre şi celelalte structuri ale Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securiate Naţională, în condițiile legii.

Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene desfășoară activități de învățământ în domeniile și specializările acreditate, precum și alte forme de pregătire, de perfecționare și de specializare.